Cultural History programme

News

Scriptie: Voormalige Surinaamse slavinnen in de periode 1770- 1863

door Nicky Post

Ik heb mijn scriptie over de (voormalige) slavinnen geschreven van Suriname tussen 1770 en 1863. Deze vrouwen groeiden in hun sociale positie in deze periode, waardoor een vrije niet-witte elite kon ontstaan. Ik vroeg mij in deze scriptie af hoe deze vrouwen in deze elite terecht konden komen, oftewel, hoe zij konden groeien in hun sociale positie. Mijn hypothese hierover was dat een huwelijk met een witte man deze positie kon verbeteren. Om deze vraag te beantwoorden en hypothese te onderbouwen heb ik veel archiefonderzoek gedaan. Ik wist dat in de afgelopen jaren het project ‘Teruggave Archieven Suriname’ aan de gang was geweest, waarbij de Surinaamse archieven die in Nederland lagen zijn verscheept naar Suriname. Hieraan voorafgaand werden deze allemaal gedigitaliseerd voor het Nationaal Archief. Hiermee is het onderzoek naar Surinaamse slavernij dus een stuk gemakkelijker geworden en hier wilde ik graag gebruik van maken. Dit is dan ook meteen een belangrijke tip voor als je aan je scriptie begint: zoek iets nieuws. Natuurlijk is het belangrijk dat je onderzoek doet naar iets binnen jouw interessegebied, maar probeer hierbinnen op zoek te gaan naar een nieuw element. Wat hebben jouw voorgangers en collega’s gemist? Waarmee kun jij vernieuwen? Gebruik een nieuwe invalshoek, nieuwe bronnen of, in mijn geval, een nieuwe aanpak. Door de gedigitaliseerde archieven kon ik op een andere manier onderzoek doen, omdat ik er sneller doorheen kon en je een beter overzicht hebt. Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om testamenten te gebruiken, omdat ik besloot de economische positie van de (voormalige) slavinnen te onderzoeken. Aan de hand van testamenten kon ik onder andere onderzoeken of zij in hun economische positie waren gegroeid door een erflating van een man. Ik kwam hier hele interessante dingen tegen; sommige slavinnen kregen vrijheid, sommigen waren al bevrijd en een groot deel erfde een (groot of klein) deel van de boedel van de man. Tijdens dit onderzoek ben ik ook tegen een probleem aangelopen. Ik wilde mijn hypothese graag onderbouwen, dus bewijzen dat (voormalige) slavinnen hun positie konden verbeteren door een huwelijk met een witte man. Ik had er voor gekozen om dit te doen aan de hand van hun economische positie; ik ging er vanuit dat als deze was verbeterd, haar sociale positie ook was verbeterd. Tijdens het afzoeken van de vele testamenten, kwam ik erachter dat het eigenlijk onmogelijk was om binnen mijn onderzoek deze hypothese te bewijzen. Hiervoor vond ik namelijk te weinig testamenten. Ondanks de gedigitaliseerde archieven, had ik niet genoeg tijd om tot een goede conclusie te komen. Hiervoor was mijn bronnenaanbod niet representatief genoeg. Probeer dus al aan het begin van je onderzoek jouw bronnenaanbod in kaart te brengen en zorg voor andere opties. Hierbij is het vooral belangrijk dat je zo vroeg mogelijk de archieven induikt! Op die manier kom je er op tijd achter of er genoeg bruikbare bronnen zijn en of je eventueel nog verder moet zoeken. Als laatste (korte) tip wil ik graag meegeven dat het vooral belangrijk is dat je een onderwerp kiest dat je echt interessant vindt. Plan dus ook voldoende tijd in om hier goed over na te denken. Je bent lang en intensief met jouw onderwerp bezig en er zijn veel momenten dat het nergens naartoe lijkt te gaan. Op deze momenten hielp het mij enorm dat ik het heel erg leuk vond waar ik mee bezig was.

We would like to know your opinion on this website and the monthly newsletter